കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു...പട്ടത്താനം സ്റ്റു‍ഡന്റ്സ് ബിനാലെ...ലോകത്താദ്യമായി ഒരു യു.പി. സ്കൂള്‍ ഏറ്റെടുത്ത ബിനാലെയുടെ ആദ്യ ദളം ഉള്‍ക്കാഴ്ച ഇന്ന് കാഴ്ചയ്ക്കായി തുറക്കുന്നു. പട്ടത്താനം ഗവ.എസ്.എന്‍.ഡി.പി.സ്കൂള്‍ നേതൃത്വം നല്കുന്ന ബിനാലെയുടെ ഇന്ന് (25-04-2015) നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേയ്ക്ക് ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം

Tuesday, 17 March 2015

ബിനാലെ കാണാന്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം...


കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലെയുടെ സംഘാടകരുടെ  പ്രത്യേക ക്ഷണം നന്ദിപൂര്‍വ്വം സ്വീകരിച്ച് 120 പേര്‍ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ സംഘം ബിനാലെയെ അടുത്തറിയാന്‍ നാളെ (19.03.2015) പുറപ്പെടുന്നു...

No comments:

Post a Comment